Aktualności

04 wrzWydarzenia2013 SPIN z naszym udziałem

SPIN z naszym udziałem

Zapraszamy Państawa na kolejne Spotkanie Projektantów Instalacji Niskoprądowych (SPIN), które odbędzie się w Wiśle w dniach 25-26 września. Jest to spotkanie przede wszystkim projektantów i instalatorów, skupiające także kluczowych producentów i dostawców rozwiązań z branży niskich prądów.

Będzie to już 11. spotkanie SPIN, które będzie stanowić dobrą okazją do wymiany aktualnej wiedzy i doświadczenia z zakresu nowatorskich technologii i rozwiązań z branży niskich prądów.

C&C Partners zaprezentuje nowoczesne rozwiązania na przykładzie KONCEPTU BUDYNKU, który obrazuje duże możliwości technologii oferowanych przez firmę.