Wydarzenia

22 lis Sieć szerokopasmowa dla Zawiercia

Sieć szerokopasmowa dla Zawiercia

Miło nam poinformować, że zakończyliśmy dostawy elementów do budowy publicznej sieci szerokopasmowej dla miasta Zawiercie, na którą składają się: sieć optyczna wraz z infrastrukturą towarzyszącą, pomieszczenia węzłów oraz szafy.

Najważniejsze parametry charakterystyczne określające wielkość inwestycji:

  • do budowy kanalizacji światłowodowej zostały zastosowane prefabrykowane doziemne rury mikrokanalizacji do bezpośredniego zakopywania w ziemi ACEnet DB 7/10 zawierające wiązkę 7 mikrorurek wewnętrznych o średnicy 10mm; zastosowanie mikrokanalizacji zwiększającej ilość dostępnych otworów zapewnia dowolność konfiguracji warstwy światłowodowej oraz gwarantuje zestawianie wielu różnych tras kanalizacji w ramach tego samego ciągu rurowego;

  • do budowy sieci światłowodowej wykorzystano kable światłowodowe dedykowane mikrokanalizacji z włóknami jednomodowymi; liczba włókien dedykowana trasie szkieletowej: LTMC 48J, dla podłączenia węzła dystrybucyjnego: LTMC 24J i 12J ;

Warstwa szkieletu sieci składa się z:

części pasywnej – mikrokanalizacji, studni kablowych, muf kablowych, kabla światłowodowego 48J oraz innych elementów sieci niezbędnych do zakończenia światłowodu w węzłach, a także do zapewnienia bezpiecznej i nieprzerwanej pracy urządzeń aktywnych sieci szkieletowej

Warstwa dystrybucyjna sieci składa się z:

części pasywnej – kanalizacji kablowej RHDPE, kabla światłowodowego 12J wraz z elementami niezbędnymi do jego zakończenia w węźle dystrybucyjnym