Aktualności

26 wrzWydarzenia2013 Sieć światłowodowa w Jastrzębiu-Zdroju

Sieć światłowodowa w Jastrzębiu-Zdroju
W Jastrzębiu-Zdroju została wybudowana sieć światłowodowa o długości 24,5 km łącząca 60 lokalizacji. Do jej budowy dostarczyliśmy elementy pasywne, takie jak: mikrokable światłowodowe, osłony złączowe, przełącznice panelowe, szafy serwerowe oraz dostępowe.

Jastrzębska sieć składa się z dwóch części. Pierwsza jest przeznaczona na potrzeby własne miasta i administracji, druga będzie dzierżawiona przez operatorów komercyjnych. Część sieci przeznaczonej na potrzeby własne umożliwi wykonanie połączenia Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Urzędu Miasta oraz Urzędu Stanu Cywilnego, a także jednostek organizacyjnych miasta. Przyczyni się to do poprawy warunków zarządzania i bezpieczeństwa informacji. Bezpieczne i szybkie połączenie będzie również możliwe pomiędzy zlokalizowanym w budynku magistratu Centrum Zarządzania Kryzysowego i mieszczącym się w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Poza tym, w jednostkach organizacyjnych powstała możliwość wybudowania telefonii internetowej VoIP. Sieć światłowodowa umożliwi budowę bądź rozbudowę systemów sterowania ruchem drogowym oraz inteligentnego oświetlenia, monitoringu miejskiego, a także punktów publicznego dostępu do Internetu w postaci tzw. hot spotów.

Wykorzystanie części operatorskiej będzie polegało na dzierżawie światłowodów oraz mikrorur pod montaż światłowodów dla operatorów komercyjnych, którzy będą mogli budować sieci dostępowe i świadczyć usługi dla mieszkańców na wyższym poziomie i na większym obszarze niż do tej pory.

W związku z zakończeniem budowy sieci, 13 września br. Urząd Miasta zorganizował spotkanie, w którym brały udział władze wojewódzkie, miejskie oraz wykonawcy projektu, a także przedstawiciele naszej spółki. W trakcie spotkania prezydent Marian Janecki, podkreślił wartość nowo powstałej sieci:

http://jastrzebieonline.pl/videos,220,internet-szerokopasmowy.html

W chwili obecnej uczestniczymy również w kilku podobnych projektach budowy sieci na terenie całej Polski.