Wydarzenia

15 lis Polska edycja Commend Roadshow 2013 dobiegła końca

Polska edycja Commend Roadshow 2013 dobiegła końca

C&C Partners Telecom wraz z firmą Commend International - producentem zaawansowanych systemów interkomowych, zorganizowała w dniach 4-7 listopada br. cykl spotkań pod nazwą Commend Roadshow 2013, które odbyły się w czterech miastach Polski: Wrocławiu, Katowicach, Gdańsku oraz Warszawie.

Prezentacjom towarzyszyło hasło przewodnie: Interkom wielu możliwości

Spotkania przebiegały w podziale na trzy bloki tematyczne:

Ukryte skarby – w dotychczasowym dorobku technologicznym firmy Commend znalazło się wiele rozwiązań, które ułatwiają nam codzienne funkcjonowanie przy pomocy stacji interkomowych. Jednym z nich jest ciągła gotowość interkomów do pełnienia przypisanych im funkcji. Możliwa jest ona dzięki zdalnemu monitorowaniu interkomów i szybkiemu reagowaniu w sytuacjach uniemożliwiających poprawne ich działanie np. w momencie zaklejenia gumą do żucia mikrofonu interkomu dedykowanego komunikacji alarmowej. Przykładem innego, bardzo użytecznego rozwiązania, jest rozgłaszanie tzw. automatycznych komunikatów głosowych, które pozwalają np. na poinformowanie kierowcy, chcącego dostać się na teren parkingu, o przyjęciu zgłoszenia awarii automatu biletowego lub szlabanu.

Wirtualizacja – główną ideą wirtualizacji jest współdzielenie zasobów sprzętowych jednego serwera przez wiele równocześnie uruchomionych systemów operacyjnych oraz aplikacji. Taki kierunek rozwoju został przyjęty również przez firmę Commend, która wprowadzając do oferty pierwszy na świecie programowy serwer interkomowy VirtuoSIS, wyprzedziła trendy rynkowe w obszarze systemów zabezpieczeń. Niezwykle istotną cechą serwera programowego jest możliwość łączenia technologii systemów zbudowanych w oparciu o serwery sprzętowe: nawet 30-letni interkom może być dziś podłączony do serwera VirtuoSIS, którego środowiskiem pracy, dzięki kompatybilności ze standardami wirtualizacji, może być również tzw. chmura.

Przyszłość interkomów – firmy Commend i C&C wspólnie tworzą interkomy analizując możliwe kierunki rozwoju oraz obecne i przyszłe trendy technologiczne. Biorąc pod uwagę nowoczesne metody projekcji oraz tzw. „rozszerzoną rzeczywistość” funkcje realizowane przez fizyczne stacje interkomowe mogą zostać przeniesione w obszary dotychczas nieosiągalne. Obecnie największym wyzwaniem technologicznym jest usprawnienie komunikacji głosowej pomiędzy osobami władającymi różnymi językami. Umożliwi to translacja w czasie rzeczywistym. Kilka firm podjęło się już prób przełamania tej bariery za pomocą odpowiednich narzędzi programowych, ale nadal nie zapewniają one naturalnej komunikacji głosowej, tak istotnej w sytuacjach zagrożenia życia bądź potrzeby uzyskania informacji.

Commend Roadshow to impreza ogólnoświatowa. Kolejnym krajem, w którym odbędzie się cykl prezentacji, będzie Francja.