Aktualności

18 czeWydarzenia2013 Konferencja pt."Budowa sieci FTTH w Polsce"

Konferencja pt."Budowa sieci FTTH w Polsce"

Sukces, jaki odniosła ubiegłoroczna konferencja dotycząca procesu produkcji włókna światłowodowego oraz jego wpływu na jakość produkowanych przez holding TKF kabli optotelekomunikacyjnych, zachęcił nas do zorganizowania kolejnej – tym razem tematyka dotyczyła doświadczeń zgromadzonych podczas realizacji projektów FTTH. Konferencja odbyła się w dniach 13-14 czerwca br. w siedzibie głównej C&C Partners w Lesznie.

Na wagę projektów FTTH można spojrzeć przez pryzmat wymogów, które najprawdopodobniej zostaną wprowadzone przez UE. Głównym celem projektu będzie zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości 30 Mb/s do 2020 roku, oraz 100 Mb/s do 2030 roku na etapie „ostatniej mili”.

Spotkanie zostało podzielone na trzy bloki tematyczne. Podczas pierwszej części prelegenci z firmy C&C Partners zwrócili uwagę na zbieżności pomiędzy ewaluacją projektów FTTH realizowanych przez holding TKH w Holandii w latach 2002-2012 a rynkiem polskim. Zdaniem Dyrektora Działu Rozwiązań Telekomunikacyjnych - Wojciecha Stroińskiego, proces rozwoju sieci w obu krajach, pomimo iż istnieje 5-7 letni odstęp czasowy, wygląda bardzo podobnie. Analogia dotyczy nie tylko skali projektów (początkowo kilkaset HP, później kilka tysięcy HP), ale również stosowanych technologii. Jedną z głównych przedstawionych tez było stwierdzenie, iż stosowany sposób budowy sieci powinien być niezależny od stosowanej technologii (P2P, GPON), gdyż tylko taki zapewnia jej przydatność w perspektywie 20/30-letniej, na który to okres firma C&C Partners udziela gwarancję produktową.

Podczas spotkania swoim doświadczeniem podzielił się dyrektor firmy HFC Systems z Poznania, która w swoich referencjach ma ponad 25 tys. HP wybudowanych w technologii GPON. Lech Cempura przedstawił historię, potencjał wykonawczy oraz referencje reprezentowanej firmy. W drugiej części swojego wystąpienia przedstawił szczegółowe wnioski, zarówno pozytywne jak i negatywne, dotyczące projektu FTTH. Konkluzja wynikająca z prezentacji wskazuje, iż firma dobiera produkty w taki sposób, aby czas podłączenia abonenta był możliwie krótki, ale równocześnie koszty inwestycyjne nie były tak wysokie jak budowa sieci dla saturacji 100%.

Największym zainteresowaniem cieszyła się trzecia część spotkania, podczas której swoje wystąpienie miał, Wojciech Piaseczny- Prezes firmy Pro-Internet z Gdańska. Firma ta realizuje projekt FTTH na terenie gminy Kosakowo. Wojciech Piaseczny w sposób chronologiczny przedstawił działania, które były podejmowane od początku realizacji projektu, zwracając uwagę zarówno na aspekty proceduralne (np.: związane z geodezją), projektowe, jak również realizacyjne. Największe emocje wywołała prezentacja strategicznego podejścia firmy Pro-Internet, traktującego ten projekt jako inwestycję w perspektywie 15-20 letniej, ograniczającej koszty OPEX do minimum a nie kilkuletniej, tak jak ma to często miejsce w projektach realizowanych ze środków unijnych. W kontekście takiej strategii postawiono tezę, iż najdroższym klientem jest ten, który nie został podłączony - dlatego tak duży nacisk został położony na marketing i promocję. Aby uzyskać jak największą penetrację rynku, sprzedaż usług rozpoczęła się na etapie startu projektu. Do klienta należy docierać zarówno w sposób bezpośredni, jak i poprzez lokalne instytucje gminne - uczestnicząc w spotkaniach. Nie mniej interesujące były aspekty dotyczące dofinansowania ze środków unijnych, zgodnie z którymi podwykonawca wyłoniony w przetargu jest kosztem kwalifikowanym. Ale jeśli ma się własną ekipę monterską to nie można tego rozliczyć z tych że środków.

Z pewnością należy stwierdzić, iż spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, gdyż udział w nim wzięło blisko 50 osób - wśród nich właściciele operatorów kablowych i ISP, firm projektowych, wykonawczych. Wieczorna wspólna kolacja była okazją do długich rozważań na temat tez i wniosków przedstawianych przez prelegentów.