Aktualności

13 gruWydarzenia2013 Dostarczyliśmy kable dla Netii

Dostarczyliśmy kable dla Netii

W dniu 10.05.2013 firma Netia sfinalizowała transakcję nabycia części infrastruktury dawnej sieci telewizji kablowej Aster docierającej do blisko 450 000 abonentów w Warszawie i Krakowie. Zakup ten powiększył zasięg sieci własnej Netii do 2,9 mln gospodarstw domowych.

W celu zwiększenia przepustowości sieci magistralnej oraz podniesienia rentowności całego projektu, Netia zdecydowała się na wymianę istniejących kabli światłowodowych o pojemności 24J na kable 144J i miejscowo 72J oraz 96J. W ramach obowiązującej umowy ramowej, Netia zdecydowała się na użycie kabli typu A-DQ(ZN)B2Y o zwiększonej średnicy i wytrzymałości. Kable te zostały ułożone w kanalizacji należącej do TP SA oraz własnej. Część włókien została wykorzystana do podłączeń odbiorników optycznych sieci kablowej, natomiast pozostałe zasoby są przeznaczone na dalszą rozbudowę pojemności sieci i dzierżawę jej innym podmiotom.

Dzięki przedstawieniu z wyprzedzeniem planów zakupowych na ten projekt, C&C Partners było w stanie zapewnić klientowi dostawy towaru praktycznie z dnia na dzień. Przed rozpoczęciem prac instalacyjnych, fabryka kabli światłowodowych TKF miała już wyprodukowane kable w odpowiedniej ilości, co pozwoliło na realizację zamówień bez opóźnień. Dostawy realizowane były bezpośrednio do firm podwykonawczych w województwach mazowieckim oraz małopolskim.