Aktualności

11 kwiWydarzenia2012 Ważny rozwój strategiczny dla TKH i C&C Partners

Ważny rozwój strategiczny dla TKH i C&C Partners

Systemy zabezpieczeń – TKH przejmuje Aasset. TKH osiągnęła porozumienie w sprawie przejęcia 100% udziałów Aasset Security International z siedzibą w Paryżu, ze spółkami zależnymi Aasset Francja i Aasset Niemcy oraz oddziałami we Włoszech i Wielkiej Brytanii. Aasset jest wiodącym dostawcą rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa i nadzoru wideo.

Oferuje usługi stanowiące wartość dodaną, takie jak projektowanie architektury, tworzenie specjalistycznego oprogramowania i naprawianie sprzętu. Aasset to jeden z wiodących europejskich dystrybutorów produktów CCTV, który we Francji i Niemczech zajmuje trzecie miejsce w dystrybucji CCTV.

Alexander van der Lof, Prezes TKH: To przejęcie przyspiesza strategiczny wzrost TKH w segmencie bezpieczeństwa. Aasset ma silną pozycję rynkową we Francji i Niemczech. Portfolio marki obejmuje markę GRUNDIG na rynku niemieckim. W przyszłości TKH pozycjonuje tę markę w całej Europie. Dostęp firmy do portfela TKH tworzy interesujący potencjał wzrostu zarówno dla Aasset, jak i TKH.

Yoram Assous, Dyrektor Generalny Aasset: Techniki i wiedza na temat systemów zabezpieczeń TKH mają dla nas strategiczne znaczenie. Jako członek TKH będziemy w stanie zapewnić klientom kompleksowe rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa. Poza tym TKH może wykorzystać naszą silną – budowaną przez prawie 30 lat – sieć relacji.

Działania firmy Aasset zostaną zintegrowane w podsegmencie systemów zabezpieczeń, który stanowi część Rozwiązań Budynkowych TKH. Aasset ma 88 pełnoetatowych pracowników oraz roczny obrót w wysokości 35 mln €. Przejęcie jest zgodne z celem TKH, a więc zwiększeniem obrotów generowanych przez rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa do 20% całkowitego obrotu. TKH finansuje transakcję z istniejących zasobów i oczekuje, że przejęcie będzie miało pozytywny wpływ na zysk TKH na akcję, począwszy od drugiego kwartału 2012.