Aktualności

16 styWydarzenia2012 Konferencja pt.: "Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych"

Konferencja pt.: "Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych"

W dniu 11 stycznia br. w Katowicach odbyła się konferencja pt.: „Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych”, której celem było wskazanie możliwości oraz barier przy realizacji dostępu do szerokopasmowego Internetu przez jednostki samorządu terytorialnego.

Konferencja skierowana była do dyrektorów działów IT oraz osób odpowiedzialnych za inwestycje z zakresu IT w jednostkach samorządu terytorialnego, informatyków, a także kierowników jednostek: wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów i sekretarzy. Uczestniczyło w niej około 70. osób, głównie pracowników urzędów i innych instytucji publicznych, zaangażowanych w projekty dotyczące sieci szerokopasmowych.

Patronat objął Urząd Komunikacji Elektronicznej, a konferencję otworzył Grzegorz Doros – Dyrektor Delegatury UKE w Siemianowicach Śląskich. Sponsorami była C&C Partners oraz ALVARION i CISCO, współorganizatorem ASSECO POLAND.

Podczas spotkania omówiono specyfikę projektowania i realizacji budowy sieci szerokopasmowych w sektorze samorządowym. Ponadto przedstawiono jak tworzyć proces inwestycyjny i jakie technologie wybrać na etapie projektowania. Dyskutowano również o tym, jak zbudować sieć w swojej gminie, co stanowi barierę takich inwestycji i jakie aspekty prawne towarzyszą realizacji projektów z zakresu budowy sieci szerokopasmowych.

Wykład na temat postępów budowy sieci szerokopasmowej na terenie województwa śląskiego przedstawił Pan Eugeniusz Romański, Dyrektor Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego. W imieniu C&C Partners Telecom, prezentację na temat wykorzystywanych do budowy szerokopasmowych sieci dostępu do Internetu poprowadził Pan Wiesław Baług.