Aktualności

Architektura mikroserwisów - maksymalizacja stabilności i niezawodności. Kompleksowa przebudowa systemu z architektury monolitycznej do rozproszonej mikroserwisów wyspecjalizowanych do wąskiego zakresu działania, zapewnia niespotykaną stabilność i minimalizuje ryzyko wpływu jednego elementu na stabilne działanie systemu. Zapewnia to znacznie większą skalowalność systemu oraz w przyszłości o wiele szybsze wprowadzanie nowych funkcjonalności przez wyspecjalizowane w modułach grupy programistów.

Analiza obrazu VCA  Post Factum 2.0 (Video Miner) rozbudowana o szablony reguł - czyli np. dla jednej kamery możemy zdefiniować dziesiątki różnych szablonów zróżnicowanych pod względem miejsca wystąpienia, typu reguły, wielkości obiektu itp. Dodatkowo zakres analiz, które można wykonać, został rozszerzony o wszystkie dostępne cechy analizy i kalibracji. Ponadto algorytm zapewnia dużo szybsze wyszukanie zdarzeń na nagranym już materiale, który wcześniej nie był wyposażony w analizę obrazu.

Zwiększenie bezpieczeństwa danych - szyfrowanie konfiguracji, transmisji danych, autoryzacji do systemu OAuth2 oraz integracja z Active Directory ( LDAP).

Architektura master-slave i serwer redundantny 2.0 – działanie wielu serwerów w trybie clustra powoduje, iż dostępne są rozproszone dane konfiguracyjne. Każdy serwer fizyczny posiada wszystkie kluczowe dane do działania systemu. Nie jest wymagany serwer „zarządzania”, ponieważ klient może zalogować się do dowolnego serwera: 

VDG Sense 2.5

VDG Sense 2.6

Timeline 2.0 – wizualizacja graficzna zdarzeń z możliwością przypisania dowolnego, wybranego przez operatora koloru oraz podgląd na wartość zdarzenia wraz z migawką zapewniają jeszcze szybsze i wygodniejsze odnalezienie zdarzeń w linii czasu odtwarzania materiału video.  


Eksport zdjęć  do formatu JPEG z możliwością zmian jakości oraz wycięciem fragmentu obrazu.Analiza tablic - rozszerzenie biblioteki szablonów o nowe moduły, aktualizacje już istniejących oraz integracja tablic rozpoznawanych przez kamery LPR Tattille.

Nowe API systemu w modelu REST OpenAPI - umożliwia kontrolę nad każdym najdrobniejszym aspektem i parametrem systemu VDG Sense przez systemy zewnętrzne na takim samym poziomie, jak jest to dostępne dla systemów wewnętrznych.  Dzięki temu można tworzyć bardzo głęboko rozbudowane integracje z  systemem SMS iProtect, PSIM+  WinGuard oraz tworzyć nowe usługi i aplikacje raportowe.

Makra Webhook - umożliwiają sterowanie z poziomu interfejsu operatora dowolnym systemem bezpieczeństwa lub IT, np. zestawienie połączenia interkomów SIP, sterowanie automatyką, elementami IT, takimi jak CRM, drukarka itp. porzez moduły HTTP GET/POST.Web GUI - możliwość konfiguracji systemu również z poziomu przeglądarki.

Moduł odczytywania znaków z kontenerów zgodnych z BIC (BIC Container code).

Wprowadzenie języka słowackiego.