Aktualności

Ponad 12 000 zainstalowanych systemów oraz oddziały zlokalizowane na pięciu kontynentach sprawia, że SimonsVoss jest światowym liderem wśród elektronicznych systemów zabezpieczeń.Zalety elektrycznych zamków Simons Voss:

  • W pełni zintegrowane z rozwiązanie z system iProtect TKH Security.
  • Zwiększenie kontroli i bezpieczeństwa poprzez natychmiastową dezaktywację zgubionych kart zbliżeniowych oraz ochronę przed nieautoryzowanym kopiowaniem. 
  • Większy komfort dzięki jednemu elektronicznemu nośnikowi dostępu w postaci karty zastępującemu wszystkie klucze dla wielu pomieszczeń. 
  • Przyszłościowa inwestycja, dzięki dostępowi do aktualizacji oprogramowania oraz możliwościom rozszerzenia systemu u nowe komponenty.