Aktualności
  • Kable światłowodowe LTC RP LSOH to rodzina uniwersalnych jednomodowych kabli wzmocnionych w luźnej tubie i powłoce bezhalogenowej. Rozwiązanie LTC RP LSOH w zakresie palności spełnia wymagania europejskiego standardu IEC 60332-1-2 (oraz ich polskiego odpowiednika PN-EN 60332-1-2), z powłoką bezhalogenową nie przenoszącą płomienia i nierozprzestrzeniającą pożaru.

  • Kable światłowodowe LTC HFFR o podwyższonej odporności w zakresie palności. Wzmocnione kable uniwersalne w luźnej tubie, posiadają powłokę bezhalogenową nieprzenoszącą płomienia i nierozprzestrzeniającą pożaru. Rozwiązanie LTC HFFR w zakresie palności spełnia wymagania wg europejskich standardów IEC 60332-1-2 oraz IEC 60332-3 (oraz ich polskich odpowiedników PN-EN 60332-1-2, PN-EN 50266-2). Ze względu na charakter powłoki kable polecane są do zastosowań w szczególnie wymagających warunkach, do instalacji w tunelach, podziemnych i nadziemnych trasach kolejowych, w stocznictwie oraz w budynkach użyteczności publicznej.

  • Kable światłowodowe CTC CS FR zachowujące ciągłość pełnienia funkcji podczas pożaru na poziomie PH90. Jest to kabel uniwersalny w centralnej tubie, ze wzmocnieniem w postaci taśmy stalowej, w powłoce uniepalnionej LSOH. Dostępne aktualnie w pojemności do 24 włókien. Rozwiązanie CTC CS FR w zakresie palności spełnia wymagania wg europejskich standardów IEC 60332-1-2 oraz IEC 60332-3-22 (oraz ich polskich odpowiedników PN-EN 60332-1-2, PN-EN 50266-2). Ponadto charakteryzując się polepszoną charakterystyką ogniową umożliwiającą nieprzerwaną pracę niezbędną do zasilania urządzeń w warunkach pożaru przez okres 90-u minut. O jakości rozwiązania może świadczyć fakt uzyskania pozytywnej opinii w zakresie wymagań normy London Underground LUL 1-085. Wpływ na wysoką ocenę rozwiązania mają też pozostałe parametry brane pod uwagę w przypadku kabli niepalnych – niski poziom wydzielania dymu i substancji szkodliwych podczas pożaru.

  • Kable światłowodowe LTC PA to rodzina zewnętrznych kabli w konstrukcji luźnej tuby z podwójną powłoką polietylenowo-poliamidową. Dwuwarstwowa powłoka zewnętrzna zapewnia doskonałą odporność mechaniczną. Rozwiązanie przeznaczone jest do wykorzystania w sieciach zewnętrznych w kanalizacji kablowej, alternatywnie z możliwością bezpośredniego zakopania w ziemi w czystych wykopach.

Portfolio kabli światłowodowych znajdą Państwo w katalogu produktów