Aktualności

Mikrokabel stanowi rozwiązanie w pełni dielektryczne, z konstrukcją luźnej tuby w układzie 9x24. Każda z 9 tub wypełniona jest 24 włóknami typu G.657.A1 z usuniętym pikiem wodnym. Średnica kabla wynosi zaledwie 8,5mm – uzyskanie takiego parametru średnicy kabla możliwe było poprzez wykorzystanie do jego produkcji włókien o zredukowanej średnicy 200µm. Warto przypomnieć, iż w przypadku włókien 200µm skład najważniejszego elementu włókna światłowodowego tj. rdzenia pozostaje identyczny jak w przypadku standardowych włókien o średnicach 250μm; tym samym oba włókna są ze sobą w pełni kompatybilne. Włókna są zgodne z międzynarodowym standardem ITU-T G.657.A1 200 µm. Kabel dedykowany jest do systemu mikrokanalizacji opartej o mikrorury gdzie średnica wewnętrzna wynosi 12mm. Zapewnia to uzyskanie zasięgów wdmuchiwania na poziomie 1500-1600m. Zasięgi takie uzyskano w ramach testów przeprowadzonych przy wykorzystaniu wdmuchiwarki MiniJet firmy Plumett oraz kompresora typ Keaser 17M.Z naszych doświadczeń instalacji mikrokabla pojemności 216J wynika, iż możliwe jest także jego wdmuchnięcie do mikrorurki o średnicy wewnętrznej 10mm. Pod koniec ubiegłego roku realizowaliśmy wdmuchiwanie mikrokabla 216J do mikrorurki 14/10 w typowych warunkach polowych. W realizacji wykorzystano wdmuchiwarkę firmy Lancier Cable oraz kompresor firmy Keaser. W trakcie instalacji stosowano lubrykant ACE PP 5 z oferty C&C Partners. W relacji łącznie wykorzystano 6km mikrokabla 216J; najdłuższy odcinek, na który udało się wdmuchnąć mikrokabel wyniósł 450mb. Nie jest to może rewelacyjny wynik, ale pokazuje, że wdmuchiwanie do mikrorury o średnicy wewnętrznej 10mm jest również możliwe - oczywiście na mniejszy dystans. Pomiary reflektometryczne przeprowadzone po instalacji jednoznacznie wykazały brak uszkodzeń któregokolwiek z włókien mikrokabla, z zachowaniem bardzo dobrych parametrów transmisyjnych

Niewątpliwie kabel LTMC 216J stanowi unikalne rozwiązanie na rynku mikrokabli światłowodowych. Utrzymując doskonałe parametry optyczne i fizyczne posiada konkurencyjną pojemność włókien w odniesieniu do parametru średnicy 8,5mm. Rozwiązanie to doskonale wpisuje się trend budowy nowoczesnej infrastruktury, z instalacją kabli o dużej pojemności włókien, dla optymalnych zasięgów wdmuchiwania. Co przenosi się na konkretne oszczędności środków finansowych oraz czasu instalacji realizowanych projektów.