Aktualności

Urządzenie automatycznie skanuje i testuje wszystkie włókna w złączu MPO, sprawdzając poprawność połączenia end-to-end i polaryzację. Ponadto podczas badania nie wymaga dodatkowych elementów.

Tester w przejrzysty sposób wyświetla do 12 pomiarów jednocześnie, a także umożliwia szczegółową analizę poszczególnych włókien.