Aktualności

04 lipNowości produktowe2013 iProtect – System SMS otwarty na integrację

iProtect – System SMS otwarty na integracjękliknij na zdjęcie aby powiększyć

System Zarządzania Bezpieczeństwem iProtect jest przykładem platformy oferującej zaawansowane funkcjonalności w zakresie wizualizacji, monitoringu i zarządzania m.in. systemami kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu, czy monitoringu wizyjnego. System iProtect jest również otwarty na integrację z innymi systemami branżowymi, czego przykładem są zrealizowane w ostatnim czasie integracje z Systemem sygnalizacji pożarowej firmy Schrack-Seconet i Systemem zarządzania kluczami firmy Hartmann-Tresore.

W przypadku rozwiązania SSP firmy Schrack-Seconet, integracją objęte są wszystkie aktualnie sprzedawane centrale działające w oparciu o protokoły ISP, ISP/IP. Integracja umożliwia realizację zaawansowanych funkcjonalności, m.in.:

  • przesyłanie informacji o zdarzeniach alarmowych z centrali SSP do systemu iProtect i rozróżnienie rodzaju alarmu, np. alarm pożarowy czujki, alarm pożarowy strefy, alarm tampera, brak połączenia między centralą a serwerem itp.

  • definiowanie dowolnych procedur działania alarmowego w iProtect i kroków, które operator systemu musi wykonać (np. wywołanie komunikatu z systemu rozgłoszeniowego Commend itp.).

  • wizualizacja na mapie synoptycznej stanu poszczególnych detektorów i/lub stref SSP; prezentacja stanu stref może być przedstawiona jako dynamiczna ikona umieszczona w danym pomieszczeniu lub jako pozycja w tabeli na dedykowanej mapie synoptycznej.

Innym przykładem systemu, z którym zostało zintegrowane rozwiązanie SMS iProtect, jest System Zarządzania kluczami firmy Hartmann-Tresore. System Zarządzania kluczami spełnia rolę automatycznych zarządców kluczy, umożliwiając wydawanie ich uprawnionym osobom. Korzystając z połączeń pomiędzy systemami możliwa jest cykliczna aktualizacja zdarzeń z systemu Hartmann-Tresore w systemie iProtect oraz synchronizacja danych pomiędzy systemami. Dzięki temu możliwa jest realizacja m.in. poniższych funkcjonalności:

  • wizualizacja stanu urządzenia (drzwi, poszczególnych gniazd na klucze) na mapie synoptycznej; status obiektów reprezentowany jest za pomocą dowolnie skonfigurowanych ikon,

  • przesyłanie informacji o zdarzeniach dotyczących depozytorów oraz kluczy, np. Jan Kowalski oddał klucz nr 5, drzwi depozytora zostały w nieautoryzowany sposób otwarte itp.

  • definiowanie dowolnych procedur działania alarmowego w iProtect i kroków, które operator systemu musi wykonać (np. wyzwolenie widoku kamery CCTV i nagrywanie zdarzenia itp.).

System SMS iProtect jest wyposażony w dedykowane interfejsy umożliwiające integrację różnorodnych rozwiązań zewnętrznych. Dzięki szerokim możliwościom integracyjnym, inwestor otrzymuje rozwiązanie specjalnie dostosowane do jego indywidualnych wymagań.